Kod projektu: BBO9

Nazwa projektu: Odbudowa odcinka chodnika przy ul. Żeromskiego

Skrócony opis: Nowa nawierzchnia chodnika, która ma zapewnić bezpieczeństwo i pomoc w poruszaniu się dla osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży szkolnej, społeczności lokalnej, mieszkańców.

Lokalizacja projektu: ul. Żeromskiego

Przybliżone koszty realizacji: 29 800 zł