Kod projektu: BBO1
Nazwa projektu: Miasteczko rowerowe
Skrócony opis projektu: Projekt jest skierowany do dzieci i młodzieży, rodziców i turystów. Celem jest przybliżenie wiedzy i umiejętności z zakresu ruchu drogowego. Poszerzenie swoich umiejętności wykonywania manewrów gdzie najważniejsza jest bezpieczna jazda.
Lokalizacja projektu: Plac Westerplatte
Przybliżone koszty realizacji projektu: 25 000- 35 000 zł


Kod projektu: BBO2
Nazwa projektu: Zewnętrzne stoły do ping ponga
Skrócony opis projektu: Projekt zakłada wyjście dzieci i młodzieży na podwórko , wzmocnienie ich aktywności fizycznej, integracji oraz profilaktyki w zakresie uzależnień od telefonów i komputera. Pomaga również w organizacji zajęć dla kadry pedagogicznej.
Lokalizacja projektu: Szkoły Podstawowe na terenie Bartoszyc
Przybliżone koszty realizacji projektu: 37 000 zł


Kod projektu: BBO3
Nazwa projektu: Ścieżka edukacyjna- Park Elizabeth
Skrócony opis projektu: Projekt przybliża wiedzę na temat gatunków drzew , zwierząt, ptaków oraz problematykę czystego powietrza, czystej wody i energii. Celem jest wzbudzenie wśród mieszkańców zainteresowania przyrodą oraz potrzeby jej ochrony.
Lokalizacja projektu: Park Elizabeth
Przybliżone koszty realizacji projektu: 18 000 zł


Kod projektu: BBO4
Nazwa projektu: Remont Bartoszyckiego Domu Harcerza po pożarze.
Skrócony opis projektu: Dzięki projektowi zniszczone pomieszczenia będą mogły zostać wyremontowane i ponownie służyć dzieciom i młodzieży z miasta Bartoszyce.
Lokalizacja projektu: Dom Harcerza , ul. Jagiellończyka 1/4
Przybliżone koszty realizacji projektu: 40 000 zł


Kod projektu: BBO5
Nazwa projektu: Miejski plac zabaw dla dzieci, modernizacja i uzupełnienie urządzeń dla dzieci na placu zabaw przy ul. Boh. Monte Cassino
Skrócony opis projektu: Projekt obejmuje doposażenie istniejącego placu zabaw o nowoczesne , bezpieczne i atrakcyjne urządzenia do aktywnej zabawy dla dzieci i młodzieży na miejskim placu zabaw.
Lokalizacja projektu: Plac zabaw przy ul. Monte Cassino
Przybliżone koszty realizacji projektu: 37 970 zł


Kod projektu: BBO6
Nazwa projektu: AED- urządzenie ratujące twoje życie
Skrócony opis projektu: Zakup AED ma zwiększyć poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Bartoszyc, w przypadku nagłego zatrzymania krążenia jedynie defibrylator może przywrócić prawidłowa akcje serca. Urządzenie jest łatwe w obsłudze , wystarczy go słuchać i wykonywać polecenia.
Lokalizacja projektu: Na budynku apteki Pilula, ul. Nowowiejskiego 25
Przybliżone koszty realizacji projektu: 6 886,35 zł